Hindu Festivals 2016
Makar Sankranti  January 14, 2016
   
   
Republic Day January 26, 2016
   
   
Vasant Panchami February 12, 2016
   
   
Maha Shivratri  March 6, 2016
   
   
Holi  March 23, 2016
   
   
Dhuleti  March 24, 2016
   
   
Ram Navami  April 15, 2016
   
   
Hanuman Jayanti  April 21, 2016
   
   
Kabir Jayanti  June 19, 2016
   
   
Guru Purnima  July 19, 2016
   
   
Raksha Bandhan  August 17, 2016
   
   
Krishna Janmashtami  September 25, 2016
   
   
Ganesh Chaturthi  September 4, 2016
   
   
Navratri Begins  October 1, 2016
   
   
Sharad Purnima  October 14, 2016
   
   
Dhan Teras  October 27, 2016
   
   
Diwali  October 30, 2016
   
   
Hindu New Year  October 31, 2016
   
   
Bhai Bij  November 1, 2016
   
   
Jalaram Jayanti  November 7, 2016